Arkib 03/2018

Từ 3 năm nay mình đã:, 1

Từ 3 năm nay mình đã: 1. Tránh đi đền chùa lúc đông, chọn lúc thanh tịnh vắng vẻ; 2. Đến khấn 3 phút & vái 9 lạy, cầu may mắn & lành lặn là chính, làm công đức xong là rời đi; 3. Nếu có tgian thì nghe thầy giảng đạo, đó mới là ý nghĩa cốt lõi của tôn giáo; Cùng hướng tới xã hội văn minh hơn... Baca lebih lanjut

07/03/2018 Tinggalkan Balasan

“Một khi ta đã đạt được một mục đích thì phải đặt ngay cho mình một mục đích khác cao hơn

“Một khi ta đã đạt được một mục đích thì phải đặt ngay cho mình một mục đích khác cao hơn. Ta phải nghĩ rằng không bao giờ mình đạt nổi cái đích cuối cùng của mình”, ông viết tiếp. Baca lebih lanjut

07/03/2018 Tinggalkan Balasan

NextTech-group nhánh VN chỉ nghỉ T5 theo quy định, còn T6 & sáng T7 vẫn đi làm bình thường nhé!, Mình nghèo mình hèn thì...

NextTech-group nhánh VN chỉ nghỉ T5 theo quy định, còn T6 & sáng T7 vẫn đi làm bình thường nhé! Mình nghèo mình hèn thì mình fai cố gắng, vậy thôi... Baca lebih lanjut

07/03/2018 Tinggalkan Balasan

Nhìn vào lịch sử hơn nghìn năm từ sau Bắc thuộc thấy rõ một quy luật của dân tộc này là: các triều đại giành...

Nhìn vào lịch sử hơn nghìn năm từ sau Bắc thuộc thấy rõ một quy luật của dân tộc này là: các triều đại giành được quyền lực nhờ chiến tranh giải fong huy hoàng rồi chỉ một vài đời vua là lâm vào cảnh hủ bại rồi sụp đổ & lại triều đại khác nổi lên cướp chính quyền nhờ chiến tranh... Cứ như... Baca lebih lanjut

07/03/2018 Tinggalkan Balasan