Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội

Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn 10% cơ hội, 90% còn lại là cách mà bạn phản ứng với nó!
Cố lên tôi ơi!
#mcbatien
photo: Quyết Còi
13/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/mc.batien

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan