Dear Đà Nẵng,, Hôm nay trời 18 độ

Dear Đà Nẵng,
Hôm nay trời 18 độ.
Mọi việc vẫn hoạt động bình thường ???. Vẫn cởi áo, vẫn ăn kem, uống nước đá.
Chỉ vấn đề em sắp có bầu trà sữa, vì cứ yêu nhao mỗi đêm thía này ???
(Mọi người bảo em thế)
23/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/trungnga.russi

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan