“Một khi ta đã đạt được một mục đích thì phải đặt ngay cho mình một mục đích khác cao hơn

“Một khi ta đã đạt được một mục đích thì phải đặt ngay cho mình một mục đích khác cao hơn. Ta phải nghĩ rằng không bao giờ mình đạt nổi cái đích cuối cùng của mình”, ông viết tiếp.
21/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/suytungamnghi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề