Một quyển sách, mua từ 5 năm trước

Một quyển sách, mua từ 5 năm trước.
Tối qua đọc 1 lần hết sạch và quay lại đọc lần nữa tới sáng.
Suy ngẫm từ 12h đêm qua đến tận bây giờ:
Từ nhỏ ba mẹ nào cho học quan hệ nam nữ, nên giờ thực sự là một môn học quá khó khăn trong đời sống! ??????
22/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/trungnga.russi
2 bình luận:
Do Thi Thang
26-01-2018, 18:59:16
sách gì đây?
Namcham Vivian
26-01-2018, 18:59:16
Hoang mang rùi đây!

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan