Nghe nói là người Việt bị lừa thuê giống như xách ma tuý, sắp lên "Lockup Abroad" rồi đây

Nghe nói là người Việt bị lừa thuê giống như xách ma tuý, sắp lên "Lockup Abroad" rồi đây... Dự là sắp tới người Việt đi đâu cũng bị soi kỹ, cảnh báo các bạn tránh xa những người lạ nhờ/thuê bất cứ việc gì nhé!!!
22/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/suytungamnghi

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan