Người ở quê hay có tật nói dài nói dai nói lắm :|, Lại đc thêm cả mấy ông nốc hết rượu đến chè...

Người ở quê hay có tật nói dài nói dai nói lắm :|
Lại đc thêm cả mấy ông nốc hết rượu đến chè ngồi chém tung cả nóc nhà ^^
Xl chứ các chú chém mãi mà cháu có hiểu gì đâu :(
Ong hết cả thủ vs mấy bố .__.
12/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/quynhanh.1996

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề