Nhìn vào lịch sử hơn nghìn năm từ sau Bắc thuộc thấy rõ một quy luật của dân tộc này là: các triều đại giành...

Nhìn vào lịch sử hơn nghìn năm từ sau Bắc thuộc thấy rõ một quy luật của dân tộc này là: các triều đại giành được quyền lực nhờ chiến tranh giải fong huy hoàng rồi chỉ một vài đời vua là lâm vào cảnh hủ bại rồi sụp đổ & lại triều đại khác nổi lên cướp chính quyền nhờ chiến tranh...
Cứ như vậy cả chục vòng rồi, tương lai liệu có khác được ko?
21/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/suytungamnghi

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan