Thi thoảng hăng say quá sẽ quên đi ban đầu mình bắt đầu vì điều gì?, Bắt đầu 1 mình sẽ bước nhanh hơn

Thi thoảng hăng say quá sẽ quên đi ban đầu mình bắt đầu vì điều gì?
Bắt đầu 1 mình sẽ bước nhanh hơn.
Đi nhiều người sẽ bước xa hơn.
Cái mình cần: là bước xa hơn.
Cái mình muốn: là có nhiều hơn.
Cái mình phải: là chiến đấu để chạm đến ước muốn đó.
Rất cần nhiều bước chân để cùng bước một bước thật dài.
23/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/trungnga.russi

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan