Thời điểm đăng ký tham gia chương trình SME Mentoring 2016 chính thức bắt đầu TƯ THỜI ĐIỂM NÀY!, Vui lòng làm theo 4...

Thời điểm đăng ký tham gia chương trình SME Mentoring 2016 chính thức bắt đầu TƯ THỜI ĐIỂM NÀY!
Vui lòng làm theo 4 bước tại www.mentoring1on1.com/about để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia chương trình của bạn. Hãy lưu vào lịch những cột mốc thời gian quan trọng sau:
22/4: hạn chót nhận hồ sơ đăng ký
25/4: thông báo kết quả các hồ sơ đủ tiêu chuẩn
28/4: buổi định hướng & đào tạo cho mentee mới
7/5: hạn chót thanh toán phí hội viên chương trình
14/5: buổi định hướng & đào tạo cho mentor mới; lễ tốt nghiệp chương trình mentoring 2015; kết hợp mentor & mentee 2016; thông báo kết quả kết hợp mentor & mentee mới.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, hãy email cho chúng tôi tại support@mentoring1on1.com hoặc inbox Phan Dinh Tuan Anh.
20/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/phandta

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin cùng chủ đề