Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc

Vòng trời đất dọc ngang ngang dọc
Nợ tang bồng vay trả trả vay
Chí làm trai nam bắc đông tây
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể
#mcbatien #vtv1 #nongnghiepsach
12/02/2018
Facebook: https://www.facebook.com/mc.batien

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Artikel berkaitan